DIENSTEN


BOEKHOUDING

De samenwerking voor het voeren van uw boekhouding kan verschillende vormen aannemen.

Een eerste mogelijkheid is dat de boekhouding volledig wordt gevoerd op onze computersystemen. U bezorgt ons uw facturen, bankafschriften, onkostennota's, dagontvangsten en andere documenten die nodig zijn voor het voeren van uw boekhouding. Aan de hand van die documenten zorgen wij voor de ingave van alle dagboeken. Btw-aangiftes, het opstellen van balansen, de neerlegging van de jaarrekeningen en andere verplichtingen gebeuren vanuit ons computersysteem.

 

Een andere mogelijkheid is dat de boekhouding volledig wordt gevoerd op uw computersysteem door mensen uit uw organisatie. Wij bieden ondersteuning en op regelmatige basis komen we ter plaatse voor nazicht, bespreking en afsluiting.

 

Afhankelijk van uw behoefte zijn variaties op bovenstaande samenwerkingsvormen altijd mogelijk. 

 

ADVIES

Als boekhouder zijn wij uw beste adviseur. Samen bespreken we zorgvuldig de verschillende mogelijkheden zodat u sterker staat in het nemen van de juiste beslissing. Indien nodig vragen we een second opinion aan een jurist, bedrijfsrevisor of een andere adviseur.

Wij streven met onze adviezen steeds naar een goede oplossing op zowel korte als lange termijn voor u en uw onderneming.

 

Enkele voorbeelden van vaak voorkomende situaties:

  • Welke is de meest aangewezen financieringsvorm?;
  • Samenstelling financieringsdossier en bijstand bij contacten met bankiers;
  • Wat met de rentabiliteit van een investering?;
  • Waardebepaling van ondernemingen bij overname, splitsing of fusie;
  • Advies en begeleiding bij herstructurering;

 

FISCALITEIT

Het fiscale landschap wordt steeds ingewikkelder. Daarom scholen we ons op permanente wijze zodat we U in deze fiscale materie correct kunnen informeren.

 

Wij helpen u bij het vervullen van volgende fiscale verplichtingen:

  • Opmaak en optimalisatie van de vennootschaps- en personenbelasting;
  • Advies bij berekening van uw voorafbetalingen;
  • Bijstand en advies bij een belastingcontrole;
  • Het opstellen van eventuele bezwaarschriften.