Vereenvoudiging van de KMO-portefeuille vanaf 1 april 2016

De KMO-portefeuille is een veelgebruikte subsidiemaatregel voor adviezen en opleidingen. Deze subsidie, in het leven geroepen door de Vlaamse overheid, ondergaat vanaf 1 april 2016 enkele veranderingen en verbeteringen.

 

Volgende vier veranderingen zijn belangrijk te weten over deze vernieuwde KMO-portefeuille:

1.    De subsidiebedragen zijn niet meer toegewezen per pijler:
In plaats van een bedrag per pijler toegewezen te krijgen, krijgt u vanaf heden één totaalbedrag. U kiest zelf hoe u het steunbedrag verdeelt over advies en/of opleiding. Er is ook geen onderscheid meer tussen strategisch advies, advies internationaal ondernemen of technologieverkenning, deze worden allen mee onder de pijler advies opgenomen.

2.    Het maximaal steunbedrag is afhankelijk van de grootte van het bedrijf:
Er wordt nu ook een onderscheid gemaakt volgens grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunbedrag van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen krijgen een groter steunbedrag (15.000 euro) maar zij komen maar in aanmerking voor een steunpercentage van 30%.

 

opleiding

advies

Kleine ondernemingen*

steunpercentage 40%, 10.000 euro steun per jaar

Middelgrote ondernemingen*

steunpercentage 30%, 15.000 euro steun per jaar

*Kleine onderneming <50 medewerkers

*Grote onderneming 50-250 medewerkers

 

3.    De vernieuwde website zorgt ervoor dat subsidieaanvragen en toekenningen sneller kunnen gebeuren:
De aanvraagprocedure werd vereenvoudigd. U kan een aanvraag nu online doen zonder papieren dossier op te maken. Ook subsidieaanvragen stopt u wanneer u wilt via de website.

 

4.    Maximaal uurtarief afgeschaft
Het subsidiabele maximale uurtarief van 90 euro werd afgeschaft.

 

Maakt u nog geen gebruik van KMO-portefeuille? Kijk dan zeker eens op de site van Agentschap

Innoveren & Ondernemen.

 

Wilt u weten welke adviezen er in aanmerking komen voor u als (toekomstige) klant van Fiduhan?

Neem contact op via mail: info@fiduhan.be of bel op het nummer 03/605 94 28

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Fiscaal advies (dinsdag, 20 december 2016 10:56)

    Het is onbegonnen werk om alle regelgeving en wijzigende wetgeving zelf op te volgen. Wij doen voor fiscaal advies beroep op een boekhouder.